Lần Đầu Khởi Nghiệp là chương trình học về khởi nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế thân thiện với nữ giới (Women-friendly) & những người đang bận rộn việc gia đình.

Read more