Gọi Vốn Đầu Tư

Việc gọi vốn đầu tư cũng mất nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng mọi thứ sẽ đơn giản và dễ dàng hơn nếu mỗi ngày người khởi nghiệp có thể đầu tư một chút công sức cho hành trình dài này. Đừng để khi cần vốn mới bắt đầu tìm hiểu, gặp gỡ trao đổi với nhà đầu tư tiềm năng, một giai đoạn chuẩn bị để gọi vốn tối thiểu thường từ 6 tháng trở lên. Nội dung của trang này sẽ xoay quanh về: Chuẩn bị gọi vốn như thế nào? Làm thế nào để tìm kiếm nhà đầu tư? Các thuật ngữ cơ bản trong quá trình gọi vốn đầu tư.