Mô Hình Kinh Doanh

Thông thường, sau khi có ý tưởng khởi nghiệp thì người khởi nghiệp hay nghĩ đến xây dựng và phát triển sản phẩm ngay lập tức. Tuy nhiên, Lần Đầu Khởi Nghiệp cho rằng điều quan trọng nhất ngay sau khi bắt đầu có ý tưởng đó chính là tìm kiếm mô hình kinh doanh cho sản phẩm và dịch vụ của mình, trước cả giai đoạn hình thành sản phẩm. Nội dung của trang này sẽ xoay quanh về: Nghiên cứu thị trường - Ý tưởng kinh doanh - Tìm kiếm và xác định mô hình kinh doanh.

0. Bạn đã sẵn sàng để khởi nghiệp?

Đang cập nhật...

1. Trước khi nói đến ý tưởng khởi nghiệp hiện tại, lợi thế của cá nhân bạn trong kinh doanh là gì?

Đang cập nhật...