Xây Dựng Sản Phẩm

Nội dung của trang này sẽ xoay quanh về: Nghiên cứu về người dùng và khách hàng - Cách xây dựng sản phẩm cơ bản với nguồn lực hạn hẹp - Làm thế nào để tạo ra một sản phẩm hay một dịch vụ có mô hình kinh doanh phù hợp với thị trường?

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...