Tài Liệu Khởi Nghiệp

Nhằm giúp người khởi nghiệp có được những chỉ dẫn ban đầu về các nguồn tham khảo phục vụ mục đích nghiên cứu thị trường, hay đơn giản tìm kiếm sách truyền cảm hứng khởi nghiệp trong và ngoài nước, Lần Đầu Khởi Nghiệp tổng hợp và chọn lọc các thông tin cần thiết và đăng tải tại đây. Nội dung trang này xoay quanh về các nguồn sách, tài liệu, nghiên cứu báo cáo và thống kê dành cho người khởi nghiệp kinh doanh. Ngoài ra, còn có thông tin về các đối tác luôn hỗ trợ và đồng hành cùng chương trình.

0. Sách về Khởi Nghiệp Kinh Doanh tại Việt Nam

Lần Đầu Khởi Nghiệp chọn lọc và đề xuất một số sách về khởi nghiệp kinh doanh tại Việt Nam, được viết bởi tác giả Việt Nam hoặc tác giả nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam. Xem chi tiết tại đây.

1. Sách về Khởi Nghiệp Kinh Doanh trên thế giới

Các sách truyền cảm hứng khởi nghiệp trên thế giới bởi các tác giả nước ngoài. Xem chi tiết tại đây.